Олон ангит кино

Олон ангит кино нь нэг анги нь 20-иос дээш минутаар хийгдсэн, үргэлжилсэн зохиол болон зураг авалттай, 1-ээс дээш ангитай уран сайхны болон баримтад олон ангит кино гэнэ.