Олон Улсын Тэквондогийн Холбоо

Олон Улсын Тэквондогийн Холбоо (ITF буюу International Taekwondo Federation) нь Хойд Солонгосоос гаралтай бөгөөд 1966 оны 3-р сарын 22нд Генерал Чой Хон Хи дайны талбар дээр эсрэг талаа аль болох хүнд гэмтээхийн тулд анхлан үүсгэн гаргасан байна. Үүнээс хойшхон WTF буюу World Taekwondo Federation (Дэлхийн Тэквондогийн Холбоо) Өмнөд Солонгосоос гарсан ба одоо үндсэн дэлхийн спортын төрөлд ихэвчлэн багтсан байдаг.

Нүүр болон цээжны хэсэгт цохисноороо оноо авдаг бөгөөд нуруу болон ар хэсэгт цохивол алдаа авдаг.

Хойд Солонгосын Тэквондо нь биеэ хамгаалах болон техник ур чадвар шаардсан спорт учир бэртэл гэмтэл авах ихээхэн тохиолдол байдаг. Техник ур чадварын үзүүлбэр үзүүлэхдээ намалзаатай хослон хийдгээрээ Өмнөд Солонгосын Тэквондогоосоо ялгаатай байдаг ба ямар нэгэн тулааны тэмцээнд зайлшгүй шүд, гар, хөл, толгойны хамгаалалт өмсөх ёстой байдаг.