Олигарх нь засаглалын нэгэн хэлбэр юм. Олигарх засаглалын үед төрийн эрхийг цөөн хэсэг бүлэг хүмүүс баридаг. Спартчууд хамгийн анх энэ нэр томъёог хэрэглэсэн. 

Баячууд засаг барих хэлбэр засварлах

Хэрэв тухай улсын төрийн эрхийг баячууд нь бариж байвал Плутократ гэж нэрлэдэг.