Окаяма

Японы хот, Окаяма мужийн нийслэл

Окаяма (岡山- Okayama) — Япон улсын Чүгокү мужийн Окаяма аймгийн 71 түмэн хүнтэй хот.

Тайлбар засварлах