Никпей нь Сабран гэх ноёны хүү бөгөөд Цагадайн улсыг 1271-1272? онд удирдаж байсан.

Өмнөх
Барак
Цагадайн улсын хан
1271-1272?
Дараах
Бөхтөмөр