Улаанбаатар хотын дүүргүүд

— «Нийслэл Улаанбаатарын дүүргүүд» гээд холбогдов —

Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн жагсаалт:

Улаанбаатар хотын дүүргүүд[1]
Дүүргийн нэр Хорооны тоо Хүн ам
01.01.2006
Хүн амын
өсөлт
(%)
Хүн ам
01.01.2007
Хүн амын
өсөлт
(%)
Хүн ам
01.01.2008
Газар нутаг
km²
Нягтшил
/km²
Багануур 5 25,261 1.9 25,731 0.9 25,969 620.2 41.9
Багахангай 2 3,776 1.4 3,827 1.0 3,864 140.0 27.6
Баянгол 23 160,479 0.2 160,818 2.7 165,159 29.5 5,598.6
Баянзүрх 28 196,132 7.9 211,614 4.7 221,565 1,244.1 178.1
Налайх 7 26,529 2.9 27,297 3.1 28,152 687.6 40.9
Сонгинохайрхан 32 204,587 3.2 211,056 4.4 220,295 1,200.6 183.5
Сүхбаатар 20 138,030 5.0 123,041 5.2 129,486 208.4 621.3
Хан-Уул 16 87,912 3.4 90,925 4.1 94,670 484.7 195.3
Чингэлтэй 19 130,501 1.8 132,883 2.4 136,014 89.3 1,523.1
Нийт 152 952,410 3.7 987,192 3.8 1,025,174 4,704.4 217.9


ЭшлэлЗасварлах

  1. Улаанбаатар хотын статистикийн газар, stat2701.pdf pop2006.01.01.pdf