Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг бөгөөд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяанд ажилладаг нийгмийн даатгалын төв байгууллага юм.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
 • 1942 он. МҮЭ-ийн Төв зөвлөлийн Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтэс
 • 1962 он. МҮЭ-ийн Төв зөвлөлийн амралт, рашаан сувиллын газар
 • 1970 он. Сангийн яамны Нийгэм хангамжийн хэлтэс
 • 1974он. Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны Улсын нийгэм хангамжийн газар
 • 1979 он. Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны Улсын нийгэм хангамжийн ерөнхий газар
 • 1987 он.Сангийн яамны Нийгэм хангамжийн газар
 • 1989 он. Эрүүл мэнд, нийгэм хангамжийн яамны Нийгэм хангамжийн газар
 • 1991 он. Хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгэм хангамжийн газар
 • 1992 он. Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгэм хангамжийн газар
 • 1994 он. Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
 • 1996 он. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
 • 2000 он. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
 • 2005 он. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Бүтэц, зохион байгуулалт

засварлах

 

Гадны холбоос

засварлах