Улсын мэргэн

(Мэргэн-с чиглүүлэгдэв)

Улсын мэргэнУлсын наадмын сур харваанд анх түрүүлсэн харваачид олгох цол.