Улсын мэргэн

— «Мэргэн» гээд холбогдов —

Улсын мэргэнУлсын наадмын сур харваанд анх түрүүлсэн харваачид олгох цол.