Муса хан нь 1336 оны 4-7-р сарын хооронд Ил Хаант Улсын хан суудалд сууж байв. Тэр бол Байду ханы ач хүү юм. Түүнийг 4-р сарын 12-нд Багдад хотын захирагч Ойрад аймгийн Али падишах тус улсын ханаар зарлажээ. Хоёр өдрийн дараа Арпа Кэүн ханы цэрэгтэй байлдаж ялсан байна. Удалгүй Али падишах Жалайрын эмир Хасан Бузургтай байлдан ялагдаж олзлогдоход Муса хан зугтаж амь гарав. Муса хан Ил Хаант Улсыг эзэмших эрхээсээ татгалзаж Багдад руу ухарчээ. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр Дорнод Персэд өөрийгөө Ил хан гэж өргөмжилсөн Тугайтөмөртэй нэгдэж 1337 оны 6-р сард Султания хотыг эзлэн авав. Гэвч удалгүй эмир Кара Хасанд баригдаж, 1337 оны 7-р сарын 10-нд цаазлуулжээ.

Өмнөх
Арпа Кэүн
Ил хаан
1336-1338
Дараах
Мухаммед ил хаан