Мубарак шах нь (?-1276)Хара Хүлэгү ханы хүү бөгөөд 1252-1260, 1266 онуудад Цагаадайн улсыг удирдаж байсан.

Өмнөх
Хара Хүлэгү
Цагадайн улсын хан
Эхний хаанчлал

1252-1260
Дараах
Алгуй
Өмнөх
Алгуй
Цагадайн улсын хан
Хоёр дахь хаанчлал

1266
Дараах
Барак