Монголын Ногоон Нам

— «Монголын ногоон нам» гээд холбогдов —

Монголын Ногоон Нам гэж байгаль орчныг хамгаалах, экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахын төлөө тэмцэгч улс төрийн нам юм.