Монголын Волейболын Залуучуудын Холбоо

Монголын Волейболын Залуучуудын Холбоо 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд залуу волейболчид нэгдэн өвлүүлэн өгсөн волейболыг үргэлжилүүлэн хөгжүүлэх, өөрсдийн сайн дураар байгуулан шат дараалалтай тэмцээн уралдаан зохион байгуулж, МВХолбооны хөгжилийн үйлсэд хувь нэмэр оруулах зорилготой байгууллага юм.