Мозамбикийн урсгал

Мозамбикийн урсгал нь Өмнөд Экваторын урсгалын нэг хэсэг Африкийн зүүн эрэгт хүрээд өмнө тийш чиглэн, Мадагаскар арал ба Африк тивийн хооронд байх Мозамбикийн хоолойгоор урсдаг далайн урсгал юм. Өмнө хэсгээрээ ялангуяа хүчтэй бөгөөд түүнийг нь Агаласын урсгал гэж нэрлэдэг. Энэтхэгийн далайн урсгалууд нь улирлын чанартай өөрчлөгддөг ч энэ бүс нутагт жилийн турш Мадагаскарын урсгалын нөлөө их байдаг.