Механик (гре. μηχανική) нь Физик биеийн хөдөлгөөн, тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийг судалдаг байгалийн шинжлэх ухааны онол юм. Физикт Механикийг сонгодог Механик талаас нь судалсаар ирсэн. Онолын Физикийн салбарт мөн онолын Механик гэсэн ухагдахуун байдаг. Механикийг инжинерийн шинжлэх ухаанд техникийн механик гэж нэрлэн тусгайлан судалдаг. Харьцангуй онол, Квантмеханик нь сонгодог механикийн тухайн тохиолдлыг агуулдаг.

Ангилал

засварлах

Механикийг дотор нь Кинематик, Динамик гэж хоёр ангилдаг. Кинематик биеийн хөдөлгөөнийг авч үздэг. Тодруулбал Физик биеийн зам буюу траектор, хурд, хурдатгал зэргийг түүний масс, үйлчлэх хүчийг харгалзан үзэхгүйгээр судалдаг. Харин Динамик биеийн хөдөлгөөнийг түүний масс, түүнд үйлчлэх хүчүүдтэй уялдуулан тооцоолдог. Мөн Динамик өөрөө Статик, Кинетик гэж хуваагддаг. Эдгээрээс гадна механикийг өөр олон шалгуураар ангилж болно. Биеийн Аггрегат төлөв байдлаар нь дараах байдлаар ангилж болно:

 • Хатуу биеийн Механик
  • Хатуу биеийн Механик: цэгэн масс болон хэлбэр дүрсээ үл алдах бие
  • Уян хатан биеийн Механик
  • Уян налархай биеийн Механик
 • Гидравлик(хий, шингэний хөдөлгөөн)
  • Шингэний Статик: Аеростатик(хийн хувьд), Гидростатик(шингэний хувьд)
  • Шингэний Динамик: Аеродинамик, Гидродинамик

Цахим холбоос

засварлах
 
Wiktionary
Wiktionary: Механик – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу