Мейоз (Грек. maɪˈoʊsɨs - цөөрөх, багасах) нь эсийн хуваагдалын төрөл ба энэ үед хромосомын тоо хоёр дахин багасна. Энэ процесс нь бэлгийн замаар үрждэг бүхий л нэг болон олон эст эукариотуудыг (амьтан, ургамал, мөөгөнцөр) хамрана.[1][2][3][4] Мейозын үе дахь алдаа нь зулбалтад, дийлэнх тохиолдолд үр хөврөлийн үед дахь тахир дутуужилд хүргэх шалтгаан болдог. [5]

Мейозын үед хромосомууд хуулбарлагдах ба "мейоз I" гэж нэрлэгдэх нэг дэх хууваагдалын өмнө гомолог хромосомууд генетикийн мэдээлэл солилцдог. Охин эсүүд дахин хуваагдах (мейоз II) ба энэ үед эгч хроматидууд задарч гаплоид гаметуудыг үүсгэнэ. Эр ба эм гаметууд нэгдэн бүрэн хос хромосомуудтай диплоид эсийг үүсгэнэ.
Тэмээлзгэний сперматоцитийн мейоз I -ийн 120 дахин удаашруулсан видео.

Эх сурвалжЗасварлах

  1. name="Letunic I and Bork P" Interactive Tree of Life (2006). 23 July 2011-д хандсан.
  2. Bernstein H, Bernstein C, Michod RE (2011). “Meiosis as an evolutionary adaptation for DNA repair." In “DNA Repair", Intech Publ (Inna Kruman, editor), Chapter 19: 357-382 DOI: 10.5772/1751 ISBN 978-953-307-697-3 Available online from: http://www.intechopen.com/books/dna-repair/meiosis-as-an-evolutionary-adaptation-for-dna-repair
  3. Bernstein H, Bernstein C (2010). "Evolutionary origin of recombination during meiosis". BioScience 60 (7): 498–505. DOI:10.1525/bio.2010.60.7.5.
  4. LODÉ T (2011). "Sex is not a solution for reproduction: the libertine bubble theory". BioEssays 33 (6): 419–422. DOI:10.1002/bies.201000125.
  5. http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n4/abs/nrg0401_280a.html