Open main menu

Мах идэштэн гэдэг нь биологийн нэр юм. Мах идэх гэдэг нь экологид байгаа биологийн харилцан үйлчлэл бөгөөд ан хийж байгаа организм буюу мах идэштэн нь өөрийн довтолж байгаа организм буюу олз идэшийг барьж хооллохыг хэлдэг.