Матрын зам нь экватороос урагш 23°26′13.6″ (буюу 23.4371°) хэмийн өргөрөгт оршдог, дэлхийн бөмбөрцгийн нар чанх эгц тусах хамгийн урд үзүүрийн шугам юм. 12 сарын 22-нд нар матрын зам дээр эгц тусах бөгөөд энэ өдөрт нь бөмбөрцгийн хойд хагаст хамгийн богино өдөр урт шөнө, өмнөд хагаст хамгийн урт өдөр, богино шөнө болдог.

Дэлхийн газрын зураг дээр матрын замыг тодруулсан нь