Луус нь Дундговь аймгийн сум юм. Суварга болон Наран хэмээх багтай.