Литр нь эзэлхүүнийг хэмжих нэгж бөгөөд "л" үсгээр тэмдэглэнэ. Литр нь олон улсын СИ системийн нэгж биш боловч СИ системийн бусад нэгжүүдтэй хамт хэрэглэгддэг бөгөөд куб метр нь СИ системийн эзэлхүүний нэгж болно. Нэг литр нь 1 куб дециметртэй (дм³) тэнцүү.

ТодорхойлолтEdit

Литр нь 1 куб дециметрийн тусгайлсан нэр учир 1 л ≡ 0.001 м³ байна. 1000 л = 1 м3.

Литр ба СИ системийн нэгжEdit

Литр нь СИ системийн бусад нэгжүүдтэй хамт хэрэглэгдэж болно.

10-ийн зэргээр Нэр Симбол Тэнцүү эзэлхүүн 10-ийн зэргээр Нэр Симбол Тэнцүү эзэлхүүн
100 L Литр l L дм³ куб дециметр    
101 L декалитр dal daL   10–1 L децилитр dl dL  
102 L гекталитр hl hL   10–2 L сентилитр cl cL  
103 L килолитр kl kL м³ куб метр 10–3 L миллилитр ml mL см³ куб сантиметр (cc)
106 L мегалитр Ml ML dam³ куб декаметр 10–6 L микролитр µl µL мм³ куб миллилитр

МиллилитрEdit

Миллилитр нь хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг эзэлхүүний нэгж юм.

Эзэлхүүн хэмжих бусад нэгжүүдEdit

Литрийг бусад нэгжүүдтэй харьцуулсан нь Бусад нэгжийг литртэй харьцуулсан нь
1 L ≈ 0.87987699 Британийн кварт 1 Британийн кварт ≡ 1.1365225 litre
1 L ≈ 1.056688 Америк кварт   1 Америк кварт ≡ 0.946352946 литр  
1 L ≈ 1.75975326 Британийн пинт   1 Британийн пинт ≡ 0.56826125 литр  
1 L ≈ 2.11337641 Америк пинт   1 Америк пинт ≡ 0.473176473 литр  
1 L ≈ 0.2641720523 Америк галлон   1 Америк галлон ≡ 3.785411784 литр  
1 L ≈ 0.21997 Британи галлон   1 Британи галлон ≡ 4.54609 литр  
1 L ≈ 0.0353146667 куб фут   1 куб фут ≡ 28.316846592 литр  
1 L ≈ 61.0237441 куб инч   1 куб инч ≡ 0.01638706 литр  


Мөн үзэхEdit

ЭшлэлEdit

Гадаад холбоосEdit