Леопольдын матриц

Леопольдын матриц (Англи: Leopold matrix) нь 1971 онд боловсруулагдсан, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд зориулагдсан арга юм[1]. Энэ нь тухайн төсөл хүрээлэн буй орчинд хэр зэрэг нөлөөлөхийг тодорхойлоход ашиглагдана. Төслийн янз бүрийн үйлдлүүдийг баганаар оруулаад байгаль орчны бүрдэл хүчин зүйлсийг мөрөнд оруулж, тэдний харьцаагаар тооцно. Хамаарах нүднүүдэд нөлөөллийн ач холбогдол (-10 болон +10-ын хооронд) болон эрчим (1 болон 10-ын хооронд) гэсэн үзүүлэлтийг баллаар үнэлэн тодорхойлдог.

  1. Leopold, Luna B.; Clarke, Frank E.; Hanshaw, Bruce B.; Balsley, James R. (1971). A Procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological Survey Circular 645. Washington: U.S. Geological Survey. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)