Латераны гэрээ нь Ариун Сэнтий болон Итали улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан гэрээ юм.