Open main menu

Латераны Гэгээн Иоханы цогчин дуган

Латераны Гэгээн Иоханы тэргүүн цогчин дуганы барилгын нүүр хэсэг

Латераны Гэгээн Иоханы тэргүүн цогчин дуган нь Ватикан хот улсад орших Ромын католик шашны мөргөлийн гол сүмийн нэг юм.