Ланкеран аймаг

Ланкеран (Lənkəran rayonu), Ленкорань, ЛанкаранАзербайжан улсын 20 түмэн хүнтэй аймаг.

Хэдий аймгийн харъяанаас гадуур боловч Ланкеран хотод аймгийн засгийн газар байдаг.