Кызылкыя (Кызыл-Кыя, Кызыл-Кия, Kyzyl-Kiya) — Киргизийн Баткен мужийн 44,144 хүнтэй хот.[1]

Зүүлт, тайлбарЗасварлах