Крифтограф (Англи: Cryptography) нь мэдээллийг нууцлах, нууцыг тайлах талаар судалдаг онол юм.

Гадаад холбоос засварлах