Косово ба Метохи

Косово ба Метохи (Косово и Метохија) — бодитоор Косовогийн мэдэлд орсон боловч Серби улс өөрийн өөртөө засах аймаг хэвээр байгаа гэж үздэг нутаг.