Копетдаг

Копетдаг (Олон уул) — Иран Туркмен хоёрын хилээр 650 км урт тогтсон уулын нуруу. Оргил нь д.т.д. 3117 м.