Концептуаль урлаг

Урлагийн хөдөлгөөн

Концептуаль урлаг нь бүтээлд уламжлалт гоо зүйн болон материаллаг байдлаас илүүтэйгээр санаа, ойлголтыг дээгүүр тавьдаг урлаг юм.