Кино театр бол кино үзэхэд зориулагдсан газар (ихэвчлэн барилга) юм. Кино театр бол дэлгэцэнд тусгаж нийтэд харуулах зориулалттай ба хөдөлгөөнт дүрс бүхий бүтээлийг үзэгчдэд үзүүлдэг байгууламж юм.

Австралийн нэгэн кинотеатр.