Icono aviso borrar.png

Найруулагч нь кино багийг удирдан чиглүүлэх, зохион байгуулах хүн юм.