Найруулагч нь кино багийг удирдан чиглүүлэх, зохион байгуулах хүн юм.