Кино театр

(Кинотеатр-с чиглүүлэгдэв)

Кино театр бол кино үзэхэд зориулагдсан газар (ихэвчлэн барилга) юм.

Австралийн нэгэн кинотеатр.