Кино театр

— «Кинотеатр» гээд холбогдов —

Кино театр бол кино үзэхэд зориулагдсан газар (ихэвчлэн барилга) юм.

Австралийн нэгэн кинотеатр.