Катет (гре. Κάθετος) гэдэг нь тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцгүүдийн эсрэг талуудыг хэлнэ. Тэгш өнцөгт гурвалжин нь 2 катеттай байна.

Тэгш өнцөгт гурвалжин. c1 ба c2 нь катет, h нь гипотенуз.