Их ус хагалбарын нуруу (Great Dividing Range) — Австралын дорнод эргийн дагуу 3,500 километр сунан тогтсон уулын нуруу.