19-р зууны сүүл үеийн Францын тэнгисийн цэргийн хэсэг

Их буу урт гол төмөртэй, том сумтай, устгах сөнөөх чадал их, холын тусгалт галт зэвсэг