Их Польш-польшын нэгэн муж, засаг захиргааны нэгжийг (польшоор województwo wielkopolskie). Бүс нутгийн нийслэл нь хот юм Познань.