Их Британи (салаа утга)

Их Британи:

Их Британи доорх хоёр түүхэн утгыг илэрхийлэх боломжтой

Бусад холбогдолЗасварлах


Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.