Индукцийн ороомог

Индукцийн ороомог нь индукцлэх шинж чанараараа цахилгаан хэлхээнд өргөн ашиглагддаг пассив элемент юм.

Ороомгууд.
Индукцийн ороомгийг төлөөлөх тэмдэглэгээ

Цахилгаан хэлхээндEdit

ЗэрэгцээEdit

Индукцийн ороомог нь зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд хэлхээний салаа болгон дээрх хүчдэл ижил байх бөгөөд нийт индукцлэл нь:

 
 

ЦувааEdit

Индукцийн ороомог нь цуваа холбогдсон тохиолдолд хэлхээний дагуу гүйх гүйдэл ижил, харин хүчдэл өөр байна. Хэлхээний нийт индукцлэл нь: