Индукцийн ороомог нь индукцлэх шинж чанараараа цахилгаан хэлхээнд өргөн ашиглагддаг пассив элемент юм.

Ороомгууд.
Индукцийн ороомгийг төлөөлөх тэмдэглэгээ

Цахилгаан хэлхээндЗасварлах

ЗэрэгцээЗасварлах

Индукцийн ороомог нь зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд хэлхээний салаа болгон дээрх хүчдэл ижил байх бөгөөд нийт индукцлэл нь:

 
 

ЦувааЗасварлах

Индукцийн ороомог нь цуваа холбогдсон тохиолдолд хэлхээний дагуу гүйх гүйдэл ижил, харин хүчдэл өөр байна. Хэлхээний нийт индукцлэл нь: