Или мөрөн

— «Или» гээд холбогдов —

Или мөрөн нь Тэнгэр уулаас эх аван Балхаш нуурт цутгадаг. Монгол хэлний "ил" гэсэн үгнээс энэ мөрний нэр үүсчээ.

Или мөрний сав