Ибрай тайш

Моголстаны он дарааллын түүх “Рашидын түүх”-нд тэмдэглэснээр энэ Ибрай тайш хэмээгдэгч нь хэрэг дээрээ Ойрадын Есөн тайшийн ач омбол юм. Зүүн Цагаадайн хааны удмын Вайс хаан цагтаа Халимагуудтай /Ойрадуудтай/ 61 удаа дайтаж нэгээс бусдад нь дийлэгдсэн гэдэг. Есөн тайш тухайн үедээ Вайс хааныг хэдэнтээ олзолж байсан боловч нэг удаад нь Вайс хаан бол Чингис хааны хойчийн үр хэмээн хүндэтгэн тавьж , эсвэл нөгөө удаад нь охин дүүгээ түүнд буулгаж өгсөн юм хэмээн суллаж тавьдаг байжээ. Вайс хааны охин дүү Махтум ханиму Есөн тайшийн хүү Амасанж тайштай суусан бөгөөд Ибрахим, Иляс гэдэг хоёр хүү төрүүлжээ. Нийлж суух үеийн нөхцөл болзол нь төрсөн хүүхдүүд Исламын шүтлэгтэн болж өсч өндийх явдал байжээ. Энэ Ибрахим тайш Далан тэргүүний байлдаанд Даян хааны Монгол цэрэгт ялагдаад Хамид хүрч хороогджээ...