Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар

Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар

Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар цолны одон

Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар нь Зөвлөлт Холбоот Улсын хамгийн дээд шагнал байв. Уг шагналыг нийт 12,700 удаа олгож байжээ. Хорин хүнд олгосон шагналыг эргүүлэн авч байсан гэдэг.