Зургаан өнцөгт

Зургаан өнцөгт (hexagon) буюу Зургаалжин гэдэг нь 6 тал, оройноос тогтох олон өнцөгтийн ерөнхий нэр юм.

Зөв зургаан өнцөгтЗасварлах

 
Гортиг, шугам ашиглан зөв зургаан өнцөгтийг байгуулах нь

Зөв зургаан өнцөгт гэдэг нь бүх талын урт нь ижил, бүх дотоод өнцөг нь ижил 120゚ хэмжээтэй зургаан өнцөгт юм. Зөв зургаан өнцөгтийн талын уртыг   гэвэл периметр нь  , багтаасан тойргийн нь диаметр  , багтсан тойргийн нь диаметр   бөгөөд талбай нь доорх томъёогоор бодогдоно:

 

Зөв зургаан өнцөгтүүдийг тодорхой дүрмээр байрлуулан, хавтгайг бүрхэх боломжтой. Ийм бүтэц зөгийн үүр буюу сархинаг зэрэгт ажиглагддаг. Мөн барилга байгууламжид зөв зургаан өнцөгтөөс тогтох хавтгай торыг бэхжүүлэгчийн үүргээр ашигладаг.

Мөн 6 ширхэг зөв гурвалжинг эвлүүлэн, зөв зургаан өнцөгтийг үүсгэж болно.

Зургаан өнцөгттэй холбоотой зүйлсЗасварлах

 
Зөгийн сархинаг
  • Харандааны хөндлөн огтлол нь зөв зургаан өнцөгт хэлбэртэй байх нь олон.
  • Зөгийн үүрний тасалгаа болгон нь зөв зургаан өнцөгт хэлбэртэй.