Заргач (Монгол бичиг:ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ), Зарга тэмцэл хийхдээ чадамгай: заргач хүн (хэргийн учрыг олохоор махран тэмцдэг хүн)

ЗаргачинЗасварлах

Зүүн гарын хаант улсад шүүх заргын ажил гүйцэтгэдэг заргач хэмээх албан тушаал байсан. Заргач албан тушаалтны угсаа гэдэг.