Зан араншин

Зан араншин буюу зан төрх гэдэг нь организм, систем, эсвэл хиймэл ухааны гадаад орчин болох бусад системүүд, организмууд, эсвэл бодит орчинтой хамааран үүсгэх өргөн хүрээний үйлдэл болон ааш байдлыг хэлнэ.