Загвар:Хөлбөмбөгийн холбооны маягт/doc

Баримт бичиг Засварлах

{{Хөлбөмбөгийн холбооны маягт
| холбооны нэр       =
| нутгийн нэр        =
| таних тэмдэг       =
| хэмжээ          =
| үүссэн огноо       =
| ДХБХ-нд нэгдсэн      =
| хамаарах бүс       =
| бүсэд нэгдсэн       =
| салбар бүс        = 
| салбар бүсэд нэгдсэн   =
| цахим талбар       =
| ерөнхийлөгч        =
| дэд ерөнхийлөгч      = 
}}