Алдсан

Хэрэглээ

засварлах

{{тор.алд|тэмдэглэл}}

тэмдэглэл
хэрэглэх шаардлагагүй утгууд: хаалгач, шон, хөндлөвч, гадуур болон бусад утгууд.
  • {{тор.алд}} -> Алдсан
  • {{тор.алд|хаалгач}} -> Алдсан (хаалгач)
  • {{тор.алд|шон}} -> Алдсан (шон)