Загвар:Инфобокс хойг

Инфобокс хойг
Газар зүйн байршил
Солбицол Координат дутуу! Нэмж тусална уу.Координат дутуу! Нэмж тусална уу.
Өргөрөг ӨРГӨРӨГ дутуу
Уртраг УРТРАГ дутуу
Ус зүй 1

Баримт[засварлах]