Загвар:Зураг-Лого

Энэхүү файл нь лого эсвэл түүнтэй ижил төстэй объектыг дүрслэх учир цааш нь хэрэглэхдээ түүний маркийн нэр буюу барааны тэмдэг болоод өмчлөх эрхийг анхаарна уу!

Википедиад ч мөн ашиглах эрх нь хязгаарлагдмал байна. Нэвтэрхий толинд энэ логог зөвхөн харгалзах өгүүллэгийн хамтаар л хэрэглэх боломжтой.