Заан залуудай

заан

Заан залуудай зохиол нь шинэ чулуун зэвсгийн үед хамаарах үйл явдал өрнөх бөгөөд онц сонирхолтой зохиол юм.Зохиог ч Б.Ренчин зохиол нь хоёр бүлэгтэй.