Open main menu

Драмын жүжиг болон кинонд оногдсон дүрд хувиран амьдрагч хүнийг жүжигч(ин) гэдэг.