Open main menu

Драмын жүжиг болон кинонд оногдсон дүрд хувиран амьдрагч хүнийг жүжигчин гэдэг.