Жабраил (Cəbrayıl rayonu), Жебраил, ЖабрайлАзербайжан улсын эрхт аймаг. Гэвч одоо Уулын Карабах орон эзэмшиж байгаа. Азербайжаны тооцоогоор 62 мянган хүнтэй.